2. 8. 2015  2:10   Gustáv
Univerzitný informačný systém Technickej univerzity vo Zvolene sprístupňuje akademickej obci, zamestnancom univerzity aj širokej verejnosti množstvo informácií. Systém je na univerzite aplikovaný dlhodobou usilovnou prácou mnohých osôb. Budeme preto radi, keď sa so všetkými problémami alebo námetmi budete obracať na pracovníkov prevádzky informačného systému, aby sme Vám mohli pomôcť alebo doplniť tento informačný systém o adekvátne funkcie. Najlepšie nás môžete kontaktovať elektronickou poštou na našej kontaktnej adrese.

  Osobná administratíva

  •   Prihlásenie do osobnej administratívy UIS   •   Návod na prvé prihlásenie do UIS   •   Systémoví integrátori   •   Kde nájdem vhodné prehliadače   •   Nástroje pre UIS
 
  Prijímacie konanie

  •   Elektronická prihláška na štúdium na TUZVO   •   Výsledky prijímacích skúšok   •   Návratka k prihláške na štúdium na TUZVO
 
  Informácie o TUZVO

  •   Ľudia na TUZVO   •   Orgány   •   Overenie platnosti identifikačných kariet   •   Pracoviská   •   Prechádzať blogy   •   Telefónne čísla   •   Tematické vyhľadávanie   •   Učebne   •   Používané ID karty   •   Verejný dokumentový server   •   Základné informácie o univerzite
 
  Študijné informácie

  •   Brožúra Katalóg predmetov   •   Brožúra Študijné programy   •   Harmonogram akademického roka   •   Študijné plány   •   Úradné hodiny štud. oddelenia   •   Verejný katalóg predmetov   •   Verejná knižnica e-objektov   •   Zahraničné dohody   •   Záverečné práce   •   Zobrazenie a tlač rozvrhov
 
  Vedecko-výskumné informácie

  •   Projekty

 
  O informačnom systéme

  •   Dokumentácia UIS   •   Kontaktná adresa   •   Vývojový tím   •   Štatistiky využitia UIS   •   Uvažujete o zavedení študijného informačného systému na Vašej univerzite?